Separar síl·labes

Separador i comptador de síl·labes

Versió: 4.4b. Juny 2018


 Introdueix paraules, un text, una poesia, etc:
 
  Comptar síl·labes
  Veure en columnes


Publicitat:

Text original:

galvanoscopis
 

Separació normal

gal-va-nos-co-pis (5 síl·labes)
Publicitat: 

Anàlisi preliminar

Nombre de caràcters: 13
Nombre de lletres (sense comes, punts, etc): 13
Nombre de síl·labes total:: 5
 

Anàlisi de llegibilitat


Índex Flesch-Huerta (1959): 202.82
Índex Flesch-Huerta 2 (1959): 202.82
Índex Flesch-Huerta-Winzeler (2011): -195.16
Índex Flesch-Szigriszt-Pazos (2011)(ISFZ): -105.67
Grau en l'escala Inflesz (Szigrsizt):
Nivell d'estudis mínim necessari:
Índex Flesch-Garcia-López (2001): 39.77
Índex Flesch-Garcia-López 2 o Índex Flesch (LEG): -198.38
Índex Flesch-Kincaid: -217.18
Índex Flesch-Kincaid 2: 201.50
Puntuació Gunning-Fog score: 40.40
Índex Gunning-Fog: 4,000.40
Índex Coleman Liau: 60.47
Índex Coleman Liau 2: -16.10
Índex Coleman Liau 3: -15.50
Índex Coleman Liau 4: -45.30
Índex LIX: 101.00
Índex RIX: 1.00
Índex SMOG: 6.00
Índex SMOG 2: 5.74
Índex de llegibilitat automàtic (ARI): 40.30
Índex de llegibilitat automàtic 2 (ARI): 40.30
Prova de nivell Flesch-Kincaid: 43.80
Grau FORECAST: 19.90
Grau Linsear Write: 0.50

Anàlisi de freqüència de caràcters

Ordenat per aparició

o ==> 2 (15.38%)
s ==> 2 (15.38%)
a ==> 2 (15.38%)
c ==> 1 (7.69%)
i ==> 1 (7.69%)
p ==> 1 (7.69%)
n ==> 1 (7.69%)
l ==> 1 (7.69%)
v ==> 1 (7.69%)
g ==> 1 (7.69%)
Ordenat alfabètic

a ==> 2 (15.38%)
c ==> 1 (7.69%)
g ==> 1 (7.69%)
i ==> 1 (7.69%)
l ==> 1 (7.69%)
n ==> 1 (7.69%)
o ==> 2 (15.38%)
p ==> 1 (7.69%)
s ==> 2 (15.38%)
v ==> 1 (7.69%)

 
Caràcters ordenats per aparició

 

Anàlisi de freqüència de síl·labes

Ordenat per aparició

pis ==> 1 (20%)
co ==> 1 (20%)
nos ==> 1 (20%)
va ==> 1 (20%)
gal ==> 1 (20%)
Ordenat alfabètic

co ==> 1 (20%)
gal ==> 1 (20%)
nos ==> 1 (20%)
pis ==> 1 (20%)
va ==> 1 (20%)

 
Síl·labes ordenades per aparición

El més cercat al nostre separador de síl·labes


Estiguereu: Separar síl·labes estiguereu.
Planxas: Separar síl·labes planxas.
Talí: Separar síl·labes talí.
Embrocas: Separar síl·labes embrocas.
Emmotladores: Separar síl·labes emmotladores.
Malinésa: Separar síl·labes malinésa.
Turull: Separar síl·labes turull.
Diftongassin: Separar síl·labes diftongassin.
Emporxes: Separar síl·labes emporxes.
Desdauravem: Separar síl·labes desdauravem.
Escandallaria: Separar síl·labes escandallaria.
Mustelid: Separar síl·labes mustelid.
Mitrat: Separar síl·labes mitrat.
Estroncat: Separar síl·labes estroncat.
Punxonasses: Separar síl·labes punxonasses.

Retastí: Separar síl·labes retastí.
Recacegen: Separar síl·labes recacegen.
Unificas: Separar síl·labes unificas.
Prostituísseu: Separar síl·labes prostituísseu.
Potamologies: Separar síl·labes potamologies.
Ratejassen: Separar síl·labes ratejassen.
Tafaneig: Separar síl·labes tafaneig.
Sedessis: Separar síl·labes sedessis.
Recorregissem: Separar síl·labes recorregissem.
Unglejareu: Separar síl·labes unglejareu.

 [ Suggeriments? ¿Errors? Alguna bogeria? Contacta amb nosaltres ]


(C) www.separarensilabas.com